Zarządzenie Wójta Gminy Rajcza z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rajcza.

ZAŁĄCZNIKI:

 

źródło:

http://www.rajcza.pl/post/nabor-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-przy-szkolach-podstawowych-punktow-przedszkolnych-oraz-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-rajcza,1618.html