Planowany harmonogram zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy.

Termin: 25 czerwca

  • 8:00 – msza św. w kościele parafialnym,
  • 9:00 – rozdanie świadectw – klasy 1-7 w salach lekcyjnych, klasy 8 na sali gimnastycznej.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 stosuje się obowiązujące zalecenia MEiN, MZ i PSSE w Żywcu.

W przypadku sprzyjającej pogody przewiduje się rozdanie świadectw w klasach najmłodszych na zewnątrz budynku w obecności Rodziców z zachowaniem odpowiednio zaleceń DDM – dystansu, dezynfekcji i maseczki.

Dowóz uczniów – bez zmian. Godzina odwozu uczniów zostanie podana po ustaleniu z organem prowadzącym.

Prosimy o śledzenie zmian w sprawie organizacji zakończenia roku.

 

Terminarz w czerwcu:

  • 21 – godz. 15:30 konferencja klasyfikacyjna RP – sala gimnastyczna
  • 19, 21, 22 – zwrot podręczników
  • 23 – Dzień skauta dla uczniów klas 1-3
  • 24 – Pożegnanie klas ósmych przez uczniów klas 7. Przekazanie sztandaru szkoły.