14.10.2021 r. w Dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej odbył się konkurs z okazji XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów klas 4 – 8. Konkurs miał na celu w klasach 4 i 5 sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia, a w klasach 6, 7 i 8 również znajomości kolejności wykonywania działań. Uczniowie korzystając ze swoich urządzeń mobilnych rozwiązywali zadania przygotowane przez nauczycieli w aplikacji Quizizz.

Najlepszą sprawnością rachunkową wykazali się:

Klasy czwarte
Lena Bobek 4b 100%
Adam Kamiński 4b 100%

Klasa szósta
Filip Holeksa 6a 100%

Klasy siódme
Dariusz Borowiec 7a 96%
Szymon Drozdek 7c 96%

Klasy ósme
Oliwia Hernas 8a 100%
Aleksandra Hurko 8a 100%
Daria Badyńska 8b 100%

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!

Organizatorzy konkursu

Skip to content