(od 4 maja 2021)

Ogólne zasady:

  • Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
  • Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
  • Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  • Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
  • Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Załączniki – instrukcje

a) mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
b) dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Pozostałe wypracowane zasady i procedury obowiązują w naszej szkole bez zmian.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za stosowanie się do wytycznych i procedur szkolnych.

 

 

Skip to content