Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli (15 K i 5 M) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających komp. klucz.(KK) i przygotowujących 200 uczniów (119K i 81 M) z klas I-VIII do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.07.2022 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]
378 452,89

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
340 607,60

 

Realizacja: rok szkolny 2021/2022

 

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj zajęć Liczba godzin
1 Bielecki Brunon Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne BIOFEEDBACK 90 h
2 Błasiak Karol Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 60 h
3 Brączek-Stasica Sylwia „Laboratorium chemiczne” dla uczniów klas VII-VIII 30 h
4 Ciurla Irena „Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III 30 h
5 Ciurla Zofia „Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III 30 h
6 Dobras Genowefa „Fascynujący świat przyrody” dla uczniów klas IV-VI 30 h
„Zostań olimpijczykiem” dla uczniów klas VII-VIII 30 h
7 Gawron Karolina „Doradztwo zawodowe” dla uczniów klas VI-VIII 80 h
8 Grygny Katarzyna „Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III 30 h
9 Grygny Małgorzata Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 30 h
10 Dobras Genowefa „Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI 30 h
11 Iwanek Karolina „Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI 30 h
12 Jeleśniańska Beata „Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI 30 h
13 Jeleśniański Marian „Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI 30 h
14 Kasztelnik Magdalena Zajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem 80 h
15 Kąkol Mateusz Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII 90 h
16 Kopeć Urszula „Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III 30 h
17 Legierska Janina „Doświadczenia fizyczne” dla uczniów klas VII-VIII 30 h
Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII 30 h
18 Legierski Czesław Zajęcia rozwijające z uczniem zdolnym z matematyki. 60 h
Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII 60 h
19 Węglarz Ewa Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII 120 h
20 Wolańska Jolanta Zajęcia logopedyczne 60 h