Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli (15 K i 5 M) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających komp. klucz.(KK) i przygotowujących 200 uczniów (119K i 81 M) z klas I-VIII do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.07.2022 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]
378 452,89

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]
340 607,60

 

Realizacja: rok szkolny 2021/2022

 

Lp.Nazwisko i imię nauczycielaRodzaj zajęćLiczba godzin
1Bielecki BrunonZajęcia korekcyjno-kompensacyjne BIOFEEDBACK90 h
2Błasiak KarolZajęcia korekcyjno-kompensacyjne60 h
3Brączek-Stasica Sylwia„Laboratorium chemiczne” dla uczniów klas VII-VIII30 h
4Ciurla Irena„Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III30 h
5Ciurla Zofia„Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III30 h
6Dobras Genowefa„Fascynujący świat przyrody” dla uczniów klas IV-VI30 h
„Zostań olimpijczykiem” dla uczniów klas VII-VIII30 h
7Gawron Karolina„Doradztwo zawodowe” dla uczniów klas VI-VIII80 h
8Grygny Katarzyna„Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III30 h
9Grygny MałgorzataZajęcia rozwijające umiejętności uczenia się30 h
10Dobras Genowefa„Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI30 h
11Iwanek Karolina„Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI30 h
12Jeleśniańska Beata„Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI30 h
13Jeleśniański Marian„Pomysłowe dzieciaki” dla uczniów klas IV-VI30 h
14Kasztelnik MagdalenaZajęcia o charakterze terapeutycznym z pedagogiem80 h
15Kąkol MateuszWyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII90 h
16Kopeć Urszula„Akademia Małego Odkrywcy” dla uczniów klas I-III30 h
17Legierska Janina„Doświadczenia fizyczne” dla uczniów klas VII-VIII30 h
Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII30 h
18Legierski CzesławZajęcia rozwijające z uczniem zdolnym z matematyki.60 h
Wyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII60 h
19Węglarz EwaWyrównywanie szans zajęcia matematyczne dla uczniów klas IV-VIII120 h
20Wolańska JolantaZajęcia logopedyczne60 h

 

Pin It on Pinterest