Podejrzenie zakażenia koronawirusem

Procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Będzie uruchomiona niezwłocznie w przypadku zidentyfikowanie osoby posiadającej symptomy zakażenia koronawirusem.

Informacja dla sanepidu

Wzór pisma informującego stację sanitarno – epidemiologiczną o wystąpieniu u

Potwierdzenie zakażenia koronawirusem w szkole

Zastosowanie w przypadku pozytywnych wyniku testów na obecność koronawirusa u ucznia lub pracownika szkoły.

Procedura kontaktu z Rodzicami/Opiekunami

Zasady przyprowadzania i odbierania uczniów

Szczególny sposób postępowania oraz obowiązki rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły.

Żywienie uczniów w szkole

W okresie pandemii zadaniem dyrektora jest zapewnienie bezpiecznego żywienia. Opis procedury:

  • wymagania wobec dostawcy zewnętrznego,
  • określenie niezbędnych do stosowania środków ostrożności w kontaktach z dostawcami żywności lub gotowych posiłków,
  • ustalenie wymagania higieniczno-sanitarne i zasady szczególnej ostrożności podczas przygotowywania posiłków dla uczniów w kuchni szkolnej,
  • ustalenie zasady bezpiecznego spożywania posiłków przez uczniów w stołówce.
Skip to content