UWAGA! strona w uzupełnieniu – stan na dzień 2020-09-10


STATUT SZKOŁY

Załączniki

Regulaminy

Zwolnienie uczniów z zajęć

Procedury

Programy

Nadzór pedagogiczny

SARS2/COV-19

Stołówka

Świetlica

Szkolny BUS

Samodzielny powrót do domu

Oświadczenia Rodziców

Nabór do klasy 1