UWAGA! Informacje w trakcie aktualizacji. Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-26.


Zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy
na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS
z dnia 02/08/2021 obowiązujące od 1 września 2021.

Link do dokumentu – aktualizacja 2021-08-23.

Statut szkoły

Załączniki

Regulaminy

Usprawiedliwienia nieobecności

Zwolnienie ucznia z lekcji

Szkolny BUS

Procedury

Programy

Nadzór pedagogiczny

  • Nadzór pedagogiczny 2021/2022

SARS2/COV-19

  • Procedura świetlicy szkolnej 2021/2022 – w trakcie procedowania

Samodzielny powrót do domu

Oświadczenia Rodziców

Nabór do klasy 1