Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy informuje, że

  • Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniów/słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom/słuchaczom 8 lipca 2022 r. od godz. 8:00 w sekretariacie szkoły (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku).
  • Na podstawie art. 44 zza ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) dyrektor szkoły przekazuje zaświadczenie uczniowi/słuchaczowi, który ukończył szkołę podstawową, a w przypadku szkoły artystycznej, uczniowi realizującemu kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, który uzyskał promocję do następnej klasy.
  • Zaświadczenie wydawane będzie uczniowi/słuchaczowi za potwierdzeniem odbioru. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w dokumentacji szkoły.

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki od 1 lipca po zalogowaniu się do systemu posiadając login i hasło. Dane te zostaną przekazane uczniom 24 czerwca w szkole wraz z inną dokumentacją.

Skip to content