Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Dziś dołączyliśmy do akcji narodowego czytania powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za udział oraz jesteśmy ogromnie dumni z naszych uczniów i nauczycieli, którzy zorganizowali to wspaniałe wydarzenie. Gratulacje!

Egzamin ósmoklasisty

Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminów dla ósmoklasistów.

4 lip 2022 | Aktualności, Dla Uczniów, Egzamin 8-klasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy informuje, że

  • Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniów/słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom/słuchaczom 8 lipca 2022 r. od godz. 8:00 w sekretariacie szkoły (zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku).
  • Na podstawie art. 44 zza ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) dyrektor szkoły przekazuje zaświadczenie uczniowi/słuchaczowi, który ukończył szkołę podstawową, a w przypadku szkoły artystycznej, uczniowi realizującemu kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, który uzyskał promocję do następnej klasy.
  • Zaświadczenie wydawane będzie uczniowi/słuchaczowi za potwierdzeniem odbioru. Ewidencja wydanych zaświadczeń pozostaje w dokumentacji szkoły.

Uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki od 1 lipca po zalogowaniu się do systemu posiadając login i hasło. Dane te zostaną przekazane uczniom 24 czerwca w szkole wraz z inną dokumentacją.

Pin It on Pinterest