14 października 2019 roku oficjalnie zmieniamy internetowy adres szkolnej strony WWW.

szkola.rajcza.pl

Adres alternatywny
www.szkola.rajcza.pl

Zapraszamy!