Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2019/2020

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Poskiego
Regulamin WKP Język Polski (PDF)
załączniki do ramowego regulaminu język polski (PDF)
załączniki do ramowego regulaminu język polski (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego
Regulamin WKP Hiszpański (PDF)
załącznik_do_ramowego_regulaminu_z języka hiszpańskiego (PDF)
załącznik_do_ramowego_regulaminu język hiszpański (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego
Regulamin WKP Język Niemiecki (PDF)
Załącznik do regulaminu j niemiecki (PDF)
Załącznik do regulaminu j niemiecki (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki
Regulamin WKP Fizyka (PDF)
Załącznik do regulaminu z fizyki (PDF)
Załącznik do regulaminu z fizyki (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
Regulamin WKP Matematytka (PDF)
Załącznik do regulaminu MATEMATYKA (PDF)
Załącznik do regulaminu MATEMATYKA (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego
Regulamin WKP Język Rosyjski (PDF)
Załącznik do regulaminu Język Rosyjski (PDF)
Załącznik do regulaminu Język Rosyjski (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego
Regulamin WKP Język Francuski (PDF)
Załącznik do regulaminu język francuski (PDF)
Załącznik do regulaminu język francuski (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego
Regulamin WKP Język Angielski (PDF)
Załącznik do regulaminu język angielski (PDF)
Załącznik do regulaminu język angielski (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii
Regulamin WKP Historia (PDF)
Załącznik do regulaminu Historia (PDF)
Załącznik do regulaminu Historia (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii
Regulamin WKP Geografia (PDF)
Załącznik do regulaminu geografia (PDF)
Załącznik do regulaminu geografia (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii
Regulamin WKP Chemia (PDF)
Załącznik do regulaminu chemia (PDF)
Załącznik do regulaminu chemia (DOC)

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii
Regulamin WKP Biologia (PDF)
Załącznik do regulaminu biologia (PDF)
Załącznik do regulaminu biologia (DOC)