Z dniem 9 stycznia wprowadzamy zmiany z wejściem do budynku szkoły.

Rano:

  • Uczniowie wchodzą wejściem głównym i od strony placu szkolnego. Wejście od stony ogródka będzie wyłączone.
  • Uczniowie dowożeni busem wchodzą od strony placu szkolnego.

Po południu:

  • Uczniowie klas 1-3 do rodziców oczekujących wychodzą od strony placu szkolnego.
  • Pozostali wyjściem głównym lub j.w. wg potrzeb.

Wjazd na teren szkoły samochodami jest ograniczony wyłącznie do potrzeb pracy szkoły ze względów bezpieczeństwa. Prosimy o respektowanie zalecenia i znaków drogowych obejmujących parking wewnętrzny szkoły. Dziękujemy!

Pin It on Pinterest