12 marca i 2 kwietnia uczniowie klas 8 SP1 w Rajczy brali udział w warsztatach pt. „Zaprzyjaźnij się z Piątką”.

Były to zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki i chemii prowadzone przez uczniów, absolwentów i nauczycieli LO 5 w Bielsku Białej. Miłym akcentem zakończenia warsztatów było spotkanie z profesorem Tomaszem Szymczykiem, opiekunem finalistów olimpiad matematycznych.

Dzięki inicjatywie dyrektorów szkół p. Brunona Bieleckiego oraz p. Marka Myślińskiego, uczniowie SP1 w Rajczy od 2021 roku uczestniczą w zajęciach i warsztatach LO Nr 5 w Bielsku-Białej.

Tematyka dotychczasowych zajęć:

Dziękujemy dyrekcji LO 5 i organizatorom warsztatów.

Janina i Czesław Legierscy.