Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika, 19 lutego przypada 550 rocznica urodzin wybitnego astronoma i matematyka. W roku kopernikowskim ponownie jak w ubiegłych latach rozpoczynamy konkurs matematyczno-fizyczny. W tym roku szkolnym jest to II edycja „Triathlonu matematyczno – fizycznego ” – konkurs trójetapowy. Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi do udziału w tych zmaganiach.

Organizatorzy konkursu
Ewa Węglarz
Janina Legierska
Regulamin konkursu „Triathlon matematyczno – fizyczny ”

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV do VIII. 
2. Konkurs składa się z trzech części – dwóch półfinałów oraz finału na
poziomach poszczególnych klas.
3. W zawodach półfinałowych oraz finale uczestnicy będą rozwiązywać
zadania z podanego zakresu materiału z matematyki, a w klasach siódmych
i ósmych z matematyki i fizyki.
4. Wynik końcowy uczestnika jest sumą  punktów uzyskanych we wszystkich
trzech etapach konkursu.
5. Terminarz konkursu:
Pierwszy półfinał – luty 2023
Drugi półfinał – marzec 2023
Finał – kwiecień 2023
Podsumowanie konkursu– maj.

Proponowana literatura dla kl. 7 i kl. 8:
1. Matematyka – repetytorium. wyd. Nowa Era
2. Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej. M. Rosół, E. Wilińska; wyd. Aksjomat
3. Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej. T. Dziemidowicz; wyd. Nowik
4. Liga zadaniowa. Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką. P. Nodzyński,
Z. Bobiński; wyd. Aksjomat
5. Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej. wyd. Nowa Era
6. Portale zadaniowe z matematyki i fizyki np. zadania.info.pl

Zakres materiału konkursu „Triathlon matematyczno – fizyczny ”
Klasy 4, 5 i 6
Klasa 4 – materiał z matematyki przerobiony od początku roku szkolnego.
Klasy 5 i 6 – materiał z matematyki przerobiony od początku roku szkolnego
oraz materiał z klas młodszych.
Klasy 7 i 8
Matematyka
1) Liczby.
a) Własności liczb.
b) Działania na liczbach.
c) Ułamki.
d) Obliczenia praktyczne.
2) Potęgi i pierwiastki.
3) Wyrażenia algebraiczne i równania.
4) Procenty, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.
5) Planimetria (geometria płaska).
a) Własności figur płaskich.
b) Przystawanie figur – tylko klasa 8.
c) Twierdzenie Pitagorasa.
d) Pola i obwody figur w zadaniach.
e) Układ współrzędnych na płaszczyźnie– tylko klasa 8.
6) Stereometria (geometria przestrzenna).
a) Graniastosłupy.
b) Ostrosłupy – tylko klasa 8.
Fizyka
1) Budowa i właściwości materii.
2) Hydrostatyka i aerostatyka.
3) Kinematyka i dynamika.
4) Praca, moc, energia.
5) Elektryczność – tylko klasa 8.

Skip to content