Terminy Olimpiad w roku szkolnym 2019/20120

11 wrz., 2019

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/terminy-olimpiad-w-roku-szkolnym-2019-2020.html

Ostatnio dodane

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT