Tekst jednolity Ustawy o Systemie Oświaty – DZ.U. 2020 POZ. 1327

Prosimy o zapoznanie się z tekstem jednolitym Ustawy o Systemie Oświaty. Nowa podstawa prawna DZ.U. 2020 POZ. 1327. ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Rozdział 3a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych (str. 26).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001327/O/D20201327.pdf

Ostatnio dodane

PILNE! COVID19!

W związku z otrzymaną informacją 24 października 2021 o godz. 19:24 o przypadku COVID19 w klasie 7B i podejrzeniu choroby w klasie 8C organizacja zajęć w zespołach ulega tymczasowej zmianie.

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT