Prosimy o zapoznanie się z tekstem jednolitym Ustawy o Systemie Oświaty. Nowa podstawa prawna DZ.U. 2020 POZ. 1327. ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Rozdział 3a. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych (str. 26).

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001327/O/D20201327.pdf