Wycieczka do Oszczadnicy (Słowacja). Informacje

Wycieczka do Oszczadnicy (Słowacja). Informacje

Wycieczka realizowana jest w ramach projektu: „Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza PL-SK”, kod projektu: PLSK.01.01.00-SK-0114/17.
Program współpracy: Interreg V-A Polska-Słowacja dla 20 dzieci z Gminy Rajcza w wieku od 10 do 13 lat (klasy V-VIII szkoły podstawowej), w dniach 24-28.01.2024. Album zdjęć.

Skip to content