Wykaz szkoleń dla nauczycieli Sp1 w Rajczy w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności.

 

SZKOLENIE 1

Sygnatura: WYD001

Jak rozwijać wśród uczniów umiejętności uczenia się? – dr Krzysztof Piotrowski

Data 30.09.2021 / godz. 16:00-19:00

Cel szkolenia: zaprezentowanie różnorodnych procedur diagnozowania ucznia zdolnego; metody i formy pracy z uczniem zdolnym: indywidualizacja, akceleracja; indywidualny tok nauczania, indywidualny program nauczania w świetle przepisów; praktyczne sposoby pracy z uczniem zdolnym. Ilość godzin szkolenia – 4.

 

SZKOLENIE 2

Sygnatura: WYD002

Kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej: edukacja włączająca-obowiązek, czy inspiracja? – mgr Urszula Grygier

Data 13.10.2021 / godz. 16.00-19.00

Cel szkolenia: jak tworzyć szkołę otwartą dla wszystkich?; obowiązujące przepisy prawa a rzeczywistość; tworzenie dokumentów IPET i WOPF; spotkania i relacje z rodzicami uczniów niepełnosprawnych. Ilość godzin – 4. Praktyczne sposoby pracy z uczniem zdolnym. Ilość godzin szkolenia – 4

 

SZKOLENIE 3

Sygnatura: WYD003

Praca z uczniem zdolnym – rozwijanie zainteresowań – dr Krzysztof Piotrowski

Data: 28.10.2021 / godz. 16:00-19:00

 

SZKOLENIE 4

Sygnatura: Wyd004

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – mgr Urszula Grygier

Data: 8.11.2021 / godz. 16.00-19.00

 

SZKOLENIE 5

Sygnatura: 

Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie”. Wykorzystanie metody IBSE – dociekania Naukowego – mgr Urszula Grygier

Data: 2.12.2021 / Godz. 16.00-19.00