Szanowni Państwo

OKE w Jaworznie planuje cykl szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych.
Zainteresowane osoby powinny:

  1. zalogować się w Serwisie dla kandydatów na egzaminatorów
  2. wygenerować odpowiedni wniosek na szkolenie
  3. niezwłocznie przesłać komplet wymaganych dokumentów do OKE w Jaworznie tradycyjną pocztą.

Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z Serwisu dla kandydatów na egzaminatorów znajdują się na stronie internetowej OKE w Jaworznie – link tutaj

O utworzeniu grupy szkoleniowej będzie decydować liczba wniosków z danego przedmiotu/zawodu oraz kolejność zgłoszeń. Zaproszenia na szkolenia do zakwalifikowanych kandydatów będą wysyłane smsem, mailem i poprzez Serwis, na dwa tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. Udział w szkoleniu, po otrzymaniu zaproszenia, należy potwierdzić poprzez Serwis dla kandydatów na egzaminatorów.