Szkoła dla innowatora

projekt, który wspiera szkoły i rozwija u młodych ludzi kompetencje proinnowacyjne.

Informujemy, że szkoła złożyła akces do programu.

Szkoła dla innowatora to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach. Inicjatorami projektu było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Skip to content