Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Ostatnio dodane

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT