Żywienie uczniów w naszej szkole rozpocznie się 7 września 2020 roku.

Osoby zainteresowane żywieniem dzieci w szkole – w formie obiadów, prosimy o dokonywanie pisemnych zgłoszeń. Kartę zapisu na obiady można pobrać w wersji papierowej przy wejściu do szkoły i wypełnioną złożyć w sekretariacie. Istnieje także możliwość wydrukowania karty ze szkolnej strony internetowej – link>>>

Cena jednostkowa obiadu wynosi: 3,00 zł.

Wszelkie pozostałe informacje dotyczące organizacji żywienia znajdują się w Karcie zapisu na obiady. Po 1 września karty zapisu proszę przekazywać wychowawcy klasy, najpóźniej do 3 września 2020 roku.

W wyjątkowych sytuacjach będzie istniała możliwość zapisania ucznia na obiady w późniejszym terminie.

Opłaty za obiady należy wnosić do intendenta szkoły  do 10 każdego miesiąca w godzinach 7:30-8:00.

Odwołanie posiłków należy zgłosić nie później jak do godziny 14:00 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka (w poniedziałki do godz. 7:30) telefonicznie pod numerem: 33 864 30 24 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Największym atutem naszej stołówki są świeże, zdrowe i smaczne dania obiadowe dla uczniów, przygotowywane codziennie, na miejscu i przez naszą obsługę.

KARTA ZAPISU UCZNIA NA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020

 

Skip to content