Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 06 września ( piątek) w świetlicy szkolnej odbędzie się, z udziałem młodzieży, spektakl  legislacyjny dotyczący buulingu w szkole. Przedstawienie realizowane jest w ramach projektu „Using theatre to make politic”, a sygnowane przez Stowarzyszenie „Uskrzydlamy”.

Plan spotkania:

Lekcja 1 i 2 udział biorą uczniowie klas  7  

Lekcja 3  i 4  udział biorą uczniowie klas 8 

W czasie spektaklu opiekę nad uczniami sprawują uczący w tych klasach nauczyciele .

Wychowawcy klas przygotowują zgody rodziców na uczestniczenie dziecka w spektaklu.