W październiku nasza Szkoła dzięki inicjatywie dyrekcji została zgłoszona do programu gry edukacyjnej Polska Energia.

Gra planszowa adresowana do uczniów klas 7 i 8 miała na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu przedsiębiorczości i podstaw finansów. Zaproszenie skierowane było do 30 szkół podstawowych w miejscowościach do 100 000 mieszkańców, które zgłoszą się jako pierwsze. W grudniu odbyło się testowanie edukacyjnej gry planszowej, w której wzięło udział 10 uczniów klasy 7a pod opieką p. mgr Karoliny Gawron – wychowawczyni klasy.

Uczniowie oprócz gry, m.in. wypełniali dwie ankiety pre- i post test, za pomocą których w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsku- Białej zostanie zbadany poziom oraz postęp wiedzy uczniów w obszarze przedsiębiorczości i podstaw finansów.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna z siedzibą w Bielsku-Białej w ramach realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” zaprosiło Dyrektorów Szkół Podstawowych do odbioru 4. kompletów bezpłatnych egzemplarzy edukacyjnej ekonomicznej gry planszowej Polska Energia. Gra planszowa jest adresowana do uczniów klas 7 i 8. Jej celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu przedsiębiorczości i podstaw finansów.