Od grud­nia 2013 roku miłośnicy wspinaczki mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej wybudowanej w ramach projektu „Climbing for all – bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach – budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy”

Ścianka zbudowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Wysokość ścianki to ok. 10m i powierzchni ok. 100m2. Wyposażona jest w 6 stanowisk, z których jednocześnie może korzystać 12 osób. Obiekt znajduje się w hali sportowej będącej obecnie pod opieką Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy.

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły pracujemy nad programem zajęć dla wszystkich zainteresowanych wspinaczką i doskonaleniem dotychczas zdobytych umiejętności. Instruktorzy, organizacje sportowe oraz inne zainteresowane tym podmioty mogą składać oferty w Sekretariacie Szkoły lub skrzynkę email.

#SPORTOWARAJCZA

Pin It on Pinterest