W związku ze startem projektu „Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności” realizowanego w Szkole Podstawowej w Rajczy prosimy o zapoznanie się z dokumentacją. Szczegóły dotyczące wypełniania deklaracji oraz innych obligatoryjnych działań zostaną podane wkrótce.

Do zobaczenia!

Dokumenty projektu:

  1. REGULAMIN_Szkolna Akademia Wiedzy i Umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy.
  2. Zał_1a_FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU_uczeń
  3. Zał_1b_FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU_nauczyciel
  4. Zał_2b_OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_nauczyciel
  5. Zał_2_OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU_uczeń
  6. Zał_3_ZGODA NA PUBLIKOWANIE WIZERUNKU_uczeń
  7. Zał_4_DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU_uczeń
  8. Zał_4b_DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU_nauczyciel