SARS-CoV-2

KOMUNIKATY
PSSE w ŻYWCU

Powrót do szkoły klas 1-3

Powrót do szkoły klas 1-3

Powrót do szkoły klas 1-3. Informacje wstępne (artykuł w trakcie uzupełniania informacji).

Komunikat 2/02/11/2020

Komunikat 2/02/11/2020

2020-11-02/20:15:18 Szanowni Państwo, Rodzice. Proszę o przygotowanie odpowiednich strojów gimnastycznych dla dzieci na zajęcia sportowo-rekreacyjne w związku z potrzebą przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń na I piętrze szkoły w dniu 3/11/2020. Planujemy zajęcia...

Komunikat 1/02/11/2020

Komunikat 1/02/11/2020

W związku z otrzymaną 02/11/2020 informacją o wyniku dodatnim Covid19 u rodzica ucznia klasy 2B prosimy o baczną uwagę i śledzenie stanu zdrowia dzieci w ramach zalecanego nadzoru epidemiologicznego oraz o powiadamianie szkoły w przypadku pobytu na kwarantannie lub izolacji uczniów naszej szkoły tak szybko, jak to możliwe.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Komunikat 1/29/10/2020

Komunikat 1/29/10/2020

W związku z otrzymaną 29/10/2020 informacją o wyniku dodatnim Covid19 u rodzica ucznia klasy 1A prosimy o baczną uwagę i śledzenie stanu zdrowia dzieci w ramach zalecanego nadzoru epidemiologicznego oraz o powiadamianie szkoły w przypadku pobytu na kwarantannie lub...

UWAGA! STREFA CZERWONA!

UWAGA! STREFA CZERWONA!

Zalecenia dla dyrektorów szkół i placówek ze stref czerwonej i żółtej źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zalecenia-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek-ze-stref-czerwonej-i-zoltej 12.10.2020 Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie...

Komunikat 1/15/10/2020

Komunikat 1/15/10/2020

W związku z otrzymaną informacją od lekarza rodzinnego w Rajczy i PSSE w Żywcu informuję, że w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rajczy potwierdzono dodatni wynik u jednego dziecka w klasie 7C. W związku z ustaleniami z PSSE w Żywcu uczniowie klasy 7C zostają objęci...

G Suite – szkolna platforma edukacyjna. Przypomnienie

G Suite – szkolna platforma edukacyjna. Przypomnienie

Prosimy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli o ponowne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szkolnej platformy edukacyjnej G Suite. https://www.szkola.rajcza.pl/g-suite-platforma-edukacyjna/

KOMUNIKAT Parafii w Rajczy

KOMUNIKAT Parafii w Rajczy

Parafia w Rajczy w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żywcu zawiadamia, że osoby, które w ostatnim czasie (od 16 do 20 września) przyjmowały Komunię Świętą z rąk ks. Adama Bożka i o. Mariana Nowaka, będą objęte nadzorem epidemiologicznym i proszeni są o kontakt telefoniczny z Inspekcją Sanitarną w Żywcu.
Telefon stacjonarny – 33/861 21 37 czynny w godz. od 7.00 do 14.30
Telefon alarmowy – 605 538 283 czynny w godz. od 14.30 do godz. 7.00

Świetlica szkolna 2020/2021

Świetlica szkolna 2020/2021

Obowiązuje od 1 września 2020/2021 Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii (COV-19/SARS-2). Uczniowie zapisani na świetlicę zachowują przy wejściu dystans społeczny 1,5. Uczniowie...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 + Procedury

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 + Procedury

WITAJ SZKOŁO! Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020. Prosimy o zapoznanie się ze wstępnym harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.

Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19

Procedura odbierania uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19

Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni...

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki

Procedura bezpiecznego korzystania ze stołówki

Za bezpieczeństwo dzieci podczas spożywania posiłków w stołówce odpowiedzialni są nauczyciele. Spożywanie posiłków przez uczniów odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Uczniowie powinni spożywać posiłki w małych grupach. Podczas...

Procedura dotycząca przygotowywania posiłków w kuchni szkolnej

Procedura dotycząca przygotowywania posiłków w kuchni szkolnej

Kuchnia szkolna zobowiązana jest do przygotowywania posiłków dla uczniów w warunkach higienicznych wymaganych przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zgodnie z zasadami higieny produkcji żywności i bezpieczeństwa zdrowotnego, obowiązujących w zakładach zbiorowego żywienia zamkniętego.

Organizacja pracy szkoły COV-19/SARS-2

Organizacja pracy szkoły COV-19/SARS-2

Obowiązuje od 1/09/2020 Procedura bezpieczeństwa COV-19/SARS-2 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy. (Stan na dzień 26 sierpnia 2020) Zasady ogólne Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych...

Procedura zawieszenia zajęć 2020/2021

Procedura zawieszenia zajęć 2020/2021

Zawieszenie zajęć – krok po kroku Lp. Krok Objaśnienie 1. Dyrektor stwierdza wystąpienie zagrożenia dla zdrowia uczniów ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana jest szkoła. Żaden przepis takiego zagrożenia nie definiuje. Ocena w...

Dowóz dzieci – informacje

Dowóz dzieci – informacje

Harmonogram: (wkrótce) Informacje dodatkowe Dowóz na dotychczasowych zasadach Przepisy wprowadzane w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie zmieniły dotychczasowych regulacji dotyczących dowożenia uczniów do szkół. Nadal w przypadkach określonych w ustawie Prawo...

COVID19 – Procedury 2019/2020

COVID19 – Procedury 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 Regulamin pracy zdalnej  dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy https://www.szkola.rajcza.pl/regulamin-pracy-zdalnej/ Kształcenie na odległość 20 marca 2020r. Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło przepisy, dzięki...

Skip to content