„Bo czymże jest miłość? Miłość jest najpierw odkryciem. Ten kto kocha, odkrywa ludzkie TY drugiego człowieka. Odkrywa, że ty jesteś TY. Co to znaczy? To znaczy, że drugiego takiego jak ty nie ma na całym świecie, że ty jesteś jedyny, jesteś inny. Ani przedtem, ani potem takiego nie było.”
J. Tischner

20 lat temu, czyli 28 czerwca 2000 roku, zmarł ksiądz Józef Tischner, patron naszej szkoły.

Był kapłanem wyjątkowym, który troszcząc się o Kościół, nigdy nie zapominał  o człowieku. Uczył, że najważniejsze jest nasze człowieczeństwo, które jest podstawą wszystkich innych funkcji, jakie pełnimy w życiu.

 Może warto w ten wakacyjny czas sięgnąć po którąś  z książek księdza Tischnera i poznać bliżej prawdy głoszone przez tego wielkiego filozofa. Wiele z jego dzieł  stało się przecież bestsellerami, jak na przykład  „Historia filozofii po góralsku”, „Świat ludzkiej nadziei” czy też „Myślenie według wartości”.

Pin It on Pinterest