W związku z planowanym remontem łazienek szkolnych zapraszamy zainteresowane podmioty do składania ofert na wykonanie prac remontowo- budowlanych wraz z kosztorysem robót.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej do przygotowania kosztorysu zapraszamy oferentów do szkoły w dni powszednie, w godzinach 8:00-14:00. Termin składania ofert mija 29 listopada 2019 roku. Oferty należy składać w wersji pisemnej do sekretariatu szkoły.

Skip to content