Rekrutacja elektroniczna

18 mar, 2020

Szanowni Rodzice.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazuję możliwość korzystania z rekrutacji elektronicznej, o której mowa w art. 130 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

W tym celu odpowiednie dokumenty (Karta Zgłoszenia) należy przesłać na skrzynkę mailową naszej szkoły poczta@szkola.rajcza.pl lub ePUAPem, w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów, z drugiej zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami przedszkola/szkoły.

Dyrektor Szkoły.

Ostatnio dodane

PILNE! COVID19!

W związku z otrzymaną informacją 24 października 2021 o godz. 19:24 o przypadku COVID19 w klasie 7B i podejrzeniu choroby w klasie 8C organizacja zajęć w zespołach ulega tymczasowej zmianie.

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT