Szanowni Rodzice.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wskazuję możliwość korzystania z rekrutacji elektronicznej, o której mowa w art. 130 ust.7 ustawy Prawo oświatowe.

W tym celu odpowiednie dokumenty (Karta Zgłoszenia) należy przesłać na skrzynkę mailową naszej szkoły poczta@szkola.rajcza.pl lub ePUAPem, w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej. Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów, z drugiej zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami przedszkola/szkoły.

Dyrektor Szkoły.