Szanowni Państwo.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

  • w szkole nauczyciele nauczyciele, wychowawcy i pielęgniarka szkolna będą prowadzić i udzielać konsultacji dla uczniów na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
  • wywieszamy instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej dostępne;
  • apeluję do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
  • zwracam uwagę, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
  • szkoła nie organizuje wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • rodzicu dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły – należy ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły i apeluję do rodziców o sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia: http://www.wsse.katowice.pl/art,435,komunikaty-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-nowego-koronawirusa-sars-cov-2

KOMUNIKATY WSSE w Katowicach

UWAGA!

Uczniu, Rodzicu!

Jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw!

*****

Rodzic, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

*****

W przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Brunon Bielecki
Dyrektor Szkoły

Skip to content