Miło Was poinformować, że ponownie  jak w ubiegłych latach rusza konkurs matematyczno-fizyczny. W tym roku szkolnym jest to „Triathlon matematyczno – fizyczny ” – konkurs trójetapowy. Zapraszamy wszystkich uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi do udziału w tych zmaganiach.

Organizatorzy konkursu
Czesław Legierski
Janina Legierska
Ewa Węglarz

Regulamin konkursu „Triathlon matematyczno – fizyczny ”

  1. W konkursie biorą udział uczniowie klas VII i VIII.
  2. Konkurs składa się z trzech części – dwóch półfinałów oraz finału na poziomachklassiódmychi ósmych.
  3. W zawodach półfinałowych oraz finale uczestnicy będą rozwiązywać zadania z podanego zakresu materiału z matematyki i fizyki.
  4. Wynik końcowy uczestnika jest sumą punktów uzyskanych we wszystkich trzech etapach konkursu.
  5. Dla najlepszych uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.
  6. Terminarz konkursu:

Pierwszy półfinał – luty 2022

Drugi półfinał – kwiecień 2022

Finał – maj 2022

Uroczyste podsumowanie konkursu wręczenie dyplomów i nagród – czerwiec.

 

Proponowana literatura:

1. Matematyka – repetytorium. wyd. Nowa Era
2. Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej. M. Rosół, E. Wilińska; wyd. Aksjomat
3. Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej. T. Dziemidowicz; wyd. Nowik
4. Liga zadaniowa. Zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką. P. Nodzyński , Z. Bobiński; wyd. Aksjomat
5. Zbiór zadań z fizyki dla szkoły podstawowej. wyd. Nowa Era
6. Portale zadaniowe z matematyki i fizyki np. zadania.info.pl

Zakres materiału konkursu „Triathlon matematyczno – fizyczny ”

Matematyka
1)Liczby.
a)Własności liczb.
b)Działania na liczbach.
c)Ułamki.
d)Obliczenia praktyczne.
2)Potęgi i pierwiastki.
3)Wyrażenia algebraiczne i równania.
4)Procenty, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.
5)Planimetria (geometria płaska).
a)Własności figur płaskich.
b)Przystawanie figur – tylko klasa 8.
c)Twierdzenie Pitagorasa.
d)Pola i obwody figur w zadaniach.
e)Układ współrzędnych na płaszczyźnie– tylko klasa 8.
6)Stereometria (geometria przestrzenna).
a)Graniastosłupy.
b)Ostrosłupy – tylko klasa 8.

Fizyka
1)Budowa i właściwości materii.
2)Hydrostatyka i aerostatyka.
3)Kinematyka i dynamika.
4)Praca, moc, energia.
5)Elektryczność – tylko klasa 8.

Skip to content