W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem wychowawców wzięli udział w ogólnopolskim programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Jest to program edukacyjno – profilaktyczny skierowany do uczniów klas pierwszych. Jego głównym celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci na drodze, w domu, w szkole, w czasie zabawy i odpoczynku oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze oraz w Internecie. Uczy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach niecodziennych i trudnych dla dzieci.

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały, karty pracy oraz filmy edukacyjne, zamieszczone na stronie www.akademiapuchatka.pl dzięki którym wzbogacili swoją wiedzę. Wykonali prace plastyczne o bezpiecznym zachowaniu w szkole w domu i na drodze.

Podsumowaniem uczestnictwa w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka” był udział dzieci w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, który rozwiązywały on-line.

Na zakończenie programu szkoła otrzymała Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Realizacja zadań wynikających z programu z pewnością pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Koordynator programu w SP w Rajczy Henryka Borowiec