GMINA RAJCZA realizuje projekt pn. „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”. Projekt finansowany jest z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu ofert pn.  „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Termin realizacji: 01.08.2022 do 31.08.2023.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu integracji i aktywności społecznej 100 cudzoziemców, będących obywatelami Ukrainy i znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022r. w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej LUB są cudzoziemcami legalnie przebywającym w Polsce, nie należącym do w/w grupy.

W ramach projektu oferujemy n/w wsparcie:

  1. Wsparcie uczestników przez asystentów integracyjnych;
  2. Pomoc indywidualna – wsparcie prawne, psychologiczne/ psychoterapeutyczne o charakterze indywidualnym oraz pomoc tłumacza;
  3. Język polski i kultura – kursy języka polskiego, zajęcia – kultura polska dla dorosłych i dzieci, wyjazd edukacyjny;
  4. Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym – bon mieszkaniowy dla 10 rodzin;
  5. Wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach i w gminie – pomoc nauczyciela w szkole/ przedszkolu oraz opiekunowie w żłobku, obiady dla dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, Gminne Spotkania integracyjne mieszkańców z uchodźcami.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Rajczy pok. 23 / tel.: 603 677 164

Гміна Райча реалізує проект „Інтеграція та адаптація біженців у гміні Райча „.
Проект фінансується з резерву Фонду праці в рамках тендерного конкурсу під назвою
«Разом ми можемо більше” – перший етап Програми підвищення активності для
іноземців на 2022-2023 роки», анонсованої в рамках Державної програми підвищення
активності для іноземців на 2022-2025 роки.
Термін реалізації: 01.08.2022 do 31.08.2023
Метою проекту є підвищення рівня інтеграції та соціальної активності 100
іноземців – громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у
зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території України та перебувають в особливо
тяжкій життєвій ситуації або є іноземцями, які легально проживають у Польщі, не
належать до вищезгаданої групи.
В рамках проекту ми пропонуємо наступну підтримку:
1. Підтримка учасників асистентами з інтеграції;
2. Індивідуальна допомога – юридична, психологічна/психотерапевтична підтримка
індивідуального характеру та допомога перекладача;
3. Польська мова та культура – курси польської мови, заняття – польська культура для
дорослих та дітей, навчальна поїздка;
4. Інтеграційна житлова підтримка в розмірі – ваучера на житло для 10 сімей;
5. Інтеграційна підтримка іноземців у школах та ґміні – допомога вчителів у
школі/дитсадку та опікунів у яслах, обіди для дітей у яслах, дитячих садках, школах,
Громадські інтеграційні зустрічі мешканців з біженцями.
Якщо ви зацікавлені в участі в проекті, просимо звертатися до канцелярії гміни
Райча, кімната 23 / телефон: 603 677 164

Skip to content