GMINA RAJCZA realizuje projekt pn. „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”. Projekt finansowany jest z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza”

realizowany w ramach Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwszej Edycji Programu Aktywizacyjnego
dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023”.

проект «ІНТЕГРАЦІЯ ТА АДАПТАЦІЯ БІЖЕНЦІВ В ҐМІНІ РАЙЧА»

реалізован в рамках Програми «Разом ми можемо більше” – перший етап Програми підвищення активності для іноземців на 2022-2023.

Głównymi zadania projektu to:

    • Wsparcie uczestników przez asystentów integracyjnych;
    • Pomoc indywidualna – wsparcie prawne, psychologiczne/ psychoterapeutyczne o charakterze indywidualnym oraz pomoc tłumacza;
    • Język polski i kultura – kursy języka polskiego, zajęcia – kultura polska dla dorosłych i dzieci, wyjazd edukacyjny;
    • Wsparcie integracyjne w wymiarze bytowym – bon mieszkaniowy dla 10 rodzin;
    • Wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach i w gminie – pomoc nauczyciela w szkole/ przedszkolu oraz opiekunowie w żłobku, obiady dla dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, Gminne Spotkania integracyjne mieszkańców z uchodźcami.

pomoc ukrainie

Zobacz dokumenty projektu

Regulamin UA

Formularz osoba dorosła UA

Formularz dziecko UA

Wizerunek osoba dorosła UA

Wizerunek dziecko UA

Klauzula RODO UA

Regulamin PL

Formularz osoba dorosła PL

Formularz dziecko PL

Wizerunek osoba dorosła PL

Wizerunek Dziecko PL

Klauzula RODO PL

KONTAKT projektu