Próbny Egzamin Ósmoklasisty

W dniach 20-23 listopada odbędzie się Próbny Egzamin Ósmoklasisty. Rozpoczęcie egzaminu o godz. 9:00. W poszczególnych salach egzamin zdają uczniowie wg listy imiennej. Procedury egzaminu dostępne są na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/  Uczniów obowiązuje strój galowy.

Harmonogram egzaminu:

20/11/2019 – Miejsce egzaminu – cz. humanistyczna:

s. 236 – przew. – p. Irena Ciurla

s. 237 – przew. – p. Zofia Ciurla

sala gimnastyczna – przew. – p. Ryszard Iwanek

21/11/2019 – Miejsce egzaminu – cz. matematyczno-przyrodnicza:

s. 236 – przew. – p. Dorota Salachna

s. 237 – przew. – p. Henryka Borowiec

sala gimnastyczna – przew. p. Magdalena Omyła

22/11/2019 – Miejsce egzaminu – cz. językowa:

s. 236 – j. ang. – przew. – p. Beata Jeleśniańska

s. 237 – j. ang. – przew. – p. Monika Wójtowicz

s. 232 – j. ang. – przew. – p. Ewa Węglarz

s. 115 – j. ang. – przew. – p. Jolanta Wolańska

s. 117 – j. niemiecki – przew. – p. Iwona Jamrozowicz

Skip to content