Za co odpowiada pracownik oświaty
Prawa i obowiązki – 13 przykładów z życia szkoły

Opracował: Michał Kowalski
radca prawny, redaktor Portalu
Oświatowego

Prawa i obowiązki pracownika oświaty

 

Portal Oświatowy