Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

 

Nauczyciele

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy

 

INFORMACJA

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), której rozpoczęcie stosowania w poszczególnych placówkach oświatowych uzależnione jest od tego, czy placówka ta jest placówką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych czy nie, a także ilu pracowników zatrudnia. Sprawdź, kiedy musisz utworzyć PPK w swojej placówce.

Szkoły prowadzone przez JST wprowadzają PPK dopiero 1 stycznia 2021 r.

W stosunku do podmiotów zatrudniających wchodzących w skład sektora finansów publicznych (a więc w szczególności szkół i placówek oświatowych będących jednostkami budżetowymi prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK powstaje z dniem 1 stycznia 2021 roku (art. 137 ustawy o PPK, art. 9 ustawy o finansach publicznych).

Placówki spoza sektora finansów publicznych – im mniej pracowników, tym później tworzymy PPK

W przypadku pracodawców, którzy nie zaliczają się do sektora finansów publicznych, obowiązek utworzenia PPK powstanie w terminie uzależnionym od stanu zatrudnienia podmiotu zatrudniającego.

Termin objęcia obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK przedstawia poniższa tabela.

Grupy podmiotów zobowiązane do utworzenia PPK Start grupy
powyżej 250 osób 1 lipca 2019 r.
od 50–249 osób 1 stycznia 2020 r.
od 20–49 osób 1 lipca 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych 1 stycznia 2021 r.

Na kiedy badamy stan zatrudnienia?

Jednocześnie ustawa o PPK określa terminy, według których brana jest pod uwagę liczba osób zatrudnionych w poszczególnych kategoriach podmiotów, którzy zobowiązani będą do utworzenia PPK w przypadku:

  1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
  2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

 

 

W przypadku rezygnacji z PPK należy złożyć deklarację (załącznik 1) do sekretariatu szkoły do dnia 25 września 2020 r.

Szczegółowe informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych dostępne są na stronie internetowej:

www.mojePPK.pl

lub pod nr infolinii: 800 775 775

 

Dyrektor Szkoły

(-) Brunon Bielecki

Pin It on Pinterest