Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem.

 

Nauczyciele

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy

 

INFORMACJA

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), której rozpoczęcie stosowania w poszczególnych placówkach oświatowych uzależnione jest od tego, czy placówka ta jest placówką wchodzącą w skład sektora finansów publicznych czy nie, a także ilu pracowników zatrudnia. Sprawdź, kiedy musisz utworzyć PPK w swojej placówce.

Szkoły prowadzone przez JST wprowadzają PPK dopiero 1 stycznia 2021 r.

W stosunku do podmiotów zatrudniających wchodzących w skład sektora finansów publicznych (a więc w szczególności szkół i placówek oświatowych będących jednostkami budżetowymi prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), obowiązek zawarcia umów o zarządzanie PPK powstaje z dniem 1 stycznia 2021 roku (art. 137 ustawy o PPK, art. 9 ustawy o finansach publicznych).

Placówki spoza sektora finansów publicznych – im mniej pracowników, tym później tworzymy PPK

W przypadku pracodawców, którzy nie zaliczają się do sektora finansów publicznych, obowiązek utworzenia PPK powstanie w terminie uzależnionym od stanu zatrudnienia podmiotu zatrudniającego.

Termin objęcia obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK przedstawia poniższa tabela.

Grupy podmiotów zobowiązane do utworzenia PPKStart grupy
powyżej 250 osób1 lipca 2019 r.
od 50–249 osób1 stycznia 2020 r.
od 20–49 osób1 lipca 2020 r.
pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych1 stycznia 2021 r.

Na kiedy badamy stan zatrudnienia?

Jednocześnie ustawa o PPK określa terminy, według których brana jest pod uwagę liczba osób zatrudnionych w poszczególnych kategoriach podmiotów, którzy zobowiązani będą do utworzenia PPK w przypadku:

  1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
  2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
  3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

 

 

W przypadku rezygnacji z PPK należy złożyć deklarację (załącznik 1) do sekretariatu szkoły do dnia 25 września 2020 r.

Szczegółowe informacje o Pracowniczych Planach Kapitałowych dostępne są na stronie internetowej:

www.mojePPK.pl

lub pod nr infolinii: 800 775 775

 

Dyrektor Szkoły

(-) Brunon Bielecki

Pin It on Pinterest