FIO_2020 Wykład 2, “Paradoksy matematyki” prowadzi mgr inż. Michał Zwierzyński (moderuje dr inż. Sławomir Herma).

https://web.microsoftstream.com/video/c9acb9c3-7b02-43d8-807b-8f9e1c73c16b