Zachęcamy Uczniów w szczególności klas siódmy i ósmych do udziału w BEZPŁATNYM projekcie internetowym „Poza nieskończoność. Beskidzkie spotkania młodych pasjonatów matematyki i fizyki.” Zainteresowanych Uczniów prosimy o jak najszybsze zarejestrowanie się pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxicCs01QhGd1hHSFv4BVfZWh2xSM24M6znqj0gA9cTelnbg/viewform.

Liczba Uczestników projektu jest ograniczona!

Więcej o projekcie

Fundacja Instytut ad rem z Bielska-Białej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, <https://www.google.com/url?q=http://www.fioslaskie.com&sa=D&ust=15863280200
14000&usg=AFQjCNEDw8rP9UzRx27hh9_Q4EErMtvjzA
www.fioslaskie.com, w dniach od 18 kwietnia do 30 września 2020 r. będzie realizować bezpłatny internetowy projekt pn. „Poza nieskończoność. Beskidzkie spotkania młodych pasjonatów matematyki i fizyki.”

Projekt służy popularyzacji matematyki i fizyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej za sprawą atrakcyjnych i zrozumiale prowadzonych wykładów w Internecie. Adresaci projektu – uczniowie klas 7. I 8. Szkoły Podstawowej Nr 1 z Rajczy oraz V Liceum Ogólnokształcącego z Bielska-Białej – zostaną zapoznani z historią obu dziedzin wiedzy, jej przełomowymi odkryciami i najnowszymi osiągnięciami.

W ramach projektu zrealizowanych będzie łącznie dziesięć inspirujących wykładów (45-60 min) za pośrednictwem Internetu. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Wykłady będą prowadzone on-line, a także off-line dla Uczniów, których przepustowość Internetu nie będzie optymalna. Po zakończeniu każdego wykładu uczestnicy będą wypełniać krótki formularz, w którym podzielą się
refleksami nt. obejrzanego materiału i rozwiążą prosty test.

Udział w projekcie oraz sprawdzane w jego trakcie wiadomości nie będą miały żadnego wpływu na oceny szkolne. Informacje zbierane od Uczestników w trakcie realizacji projektu będą gromadzone wyłącznie na użytek projektu i jego sprawozdawczości.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres <mailto:instytuadrem@gmail.cominstytuadrem@gmail.com albo dzwoniąc 600 26 03 03.

Skip to content