Od października wszyscy uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły uczestniczą w projekcie „Zdaj lepiej” mającym na celu przygotowanie do egzaminu po szkole podstawowej.

W zmaganiach matematyczno-fizycznych uczniowie są wdrażani do systematyczności  w przygotowaniu do egzaminu z matematyki i fizyki. Zapoznają się z różnymi typami zadań egzaminacyjnych oraz sposobami ich rozwiązań. Zakres materiału został podzielony na 6 części. Do każdej części uczniowie otrzymują zestaw zadań powtórzeniowych do samodzielnego rozwiązania. Wybrane zadania są rozwiązywane w czasie konsultacji z nauczycielami. Na zakończenie każdej partii materiału przeprowadzany jest  test sprawdzający wiedzę.

16 października uczniowie otrzymali regulamin oraz pierwszy zestaw zadań powtórzeniowych z matematyki,  a uczniowie klas siódmych również z fizyki. Zgodnie z terminarzem 18 listopada odbył się pierwszy test zmagań matematyczno-fizycznych z zakresu własności liczb, działań na liczbach i obliczeń praktycznych, a z fizyki z podstawowych pojęć fizycznych. 
Kolejny zestaw został przekazany uczniom 23 listopada, a test sprawdzający przewidziany jest 16 grudnia.

Każdy z testów jest równocześnie testem eliminacyjnym do finału , który odbędzie się  w czerwcu, gdzie uczniowie indywidualnie będą walczyć o tytuł laureata Zmagań Matematyczno – Fizycznych „Zdaj Lepiej”, a klasy o tytuł Mistrza Potyczek Matematyczno-Fizycznych.

Czesław Legierski

 

Regulamin zmagań matematyczno – fizycznych „Zdaj Lepiej”

 1. W zmaganiach „Zdaj Lepiej” uczestniczą wszyscy uczniowie klas VII i VIII. 
 2. Zawody składają się z eliminacji i finału na poziomach klas siódmych
   i ósmych. 
 3. Zakres materiału będzie podzielony na 6 części, zarówno w klasach siódmych jak i ósmych.
 4. Przykładowe zadania uczniowie otrzymują w plikach przez e-dziennik
  w zakładce „wiadomości”.
 5. Z każdej części uczestnicy zmagań będą rozwiązywać test eliminacyjny.
 6. Punkty uzyskane z testu będą przeliczane na oceny z wagą 3.
 7. W eliminacjach i finale uczniowie klas siódmych rozwiązują zestawy zadań
  z matematyki i fizyki a uczniowie klas ósmych zestawy zadań z matematyki. 
 8. Do finału kwalifikuje się piętnastu najlepszych uczestników z klas siódmych
  i dziesięciu z klas ósmych według uzyskanych punktów z testów eliminacyjnych.
 9. Przewidziana jest klasyfikacja indywidualna i klasowa.  
 10. Wynik końcowy uczestnika jest sumą  punktów uzyskanych w eliminacjach
  i punktów zdobytych w finale pomnożonych przez dwa.
 11. Wynik klasy jest sumą końcowych punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów biorących udział w zawodach z danej klasy. 
 12. Dla najlepszych uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe: 
  • uczniowie, którzy zakwalifikują się i przystąpią do finału otrzymują tytuł finalisty a zwycięzcy również tytuł laureata. 
  • trzech najlepszych uczestników z klas siódmych oraz z klas ósmych otrzyma nagrody rzeczowe.
 13. Klasa, która uzyska najwyższy wynik zdobędzie tytuł „Mistrza Potyczek Matematyczno – Fizycznych”.

Zakres materiału i terminarz zmagań matematyczno – fizycznych „Zdaj Lepiej”.

 • Liczby – listopad.
   1. Własności liczb.
   2. Działania na liczbach.
   3. Ułamki.
   4. Obliczenia praktyczne.
    Fizyka klasy siódme: podstawowe pojęcia fizyczne.
 • Potęgi i pierwiastki – grudzień.
  Fizyka klasy siódme: własności materii.
 • Wyrażenia algebraiczne i równania – luty.
  Fizyka klasy siódme: Prawa Pascala i Archimedesa.
 • Procenty, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa – marzec.
  Fizyka klasy siódme: kinematyka.
 • Planimetria (geometria płaska) – kwiecień.
   1. Własności figur płaskich.
   2. Przystawanie figur
   3. Twierdzenie Pitagorasa.
   4. Pola i obwody figur w zadaniach.
   5. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.
    Fizyka klasy siódme: dynamika.
 • Stereometria (geometria przestrzenna) – maj.
   1. Graniastosłupy.
   2. Ostrosłupy.
    Fizyka klasy siódme: praca, moc, energia.
 • Finał – czerwiec.

Uroczyste podsumowanie zmagań matematyczno – fizycznych
„Zdaj Lepiej” – wręczenie dyplomów i nagród – czerwiec.

Skip to content