Potyczki matematyczno – fizyczne „Zdaj lepiej” – podsumowanie przed ostatnim etapem eliminacji.

30 kwiecień, 2021

Przed nami ostatni etap eliminacji zmagań przewidziany na 19 maja 2021. Uczniowie z najlepszymi wynikami eliminacji będą zaproszeni na finał, który odbędzie się w czerwcu. Poniżej przypominamy regulamin w części dotyczącej finału konkursu.

1. Finał przewidziany jest w formie stacjonarnej.
2. Do finału kwalifikuje się piętnastu najlepszych uczestników z klas siódmych i dziesięciu z klas ósmych według uzyskanych punktów z testów eliminacyjnych.
3. Przewidziana jest klasyfikacja indywidualna i klasowa.
4. Wynik końcowy uczestnika jest sumą  średniej punktów uzyskanych w eliminacjach i punktów zdobytych w finale pomnożonych przez trzy.
5. Wynik klasy jest sumą końcowych punktów uzyskanych przez wszystkich finalistów z danej klasy.
6. Dla najlepszych uczestników przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe:
 uczniowie, którzy zakwalifikują się i przystąpią do finału otrzymują tytuł finalisty a zwycięzcy tytuł laureata.
 trzech najlepszych uczestników z klas siódmych i trzech najlepszych uczestników z klas ósmych otrzyma nagrody rzeczowe.
7. Klasa, która uzyska najwyższy wynik zdobędzie tytuł „Mistrza Potyczek Matematyczno – Fizycznych”.

Organizatorzy konkursu

Szczegóły:

info punktacja.docx

Ostatnio dodane

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT