Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

25 wrz., 2020

https://www.gov.pl/web/edukacja/pomoc-i-poradnictwo-psychologiczno-pedagogiczne

Jednostki systemu oświaty zapewniają możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Pomoc ta zapewniana jest w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz poradniach  psychologiczno-pedagogicznych.

Ostatnio dodane

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT