https://www.gov.pl/web/edukacja/pomoc-i-poradnictwo-psychologiczno-pedagogiczne

Jednostki systemu oświaty zapewniają możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom, rodzicom i nauczycielom.

Pomoc ta zapewniana jest w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz poradniach  psychologiczno-pedagogicznych.