Pomoc Poradni P-P w Milówce. Nowe numery telefonów.

24 lt., 2021

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Milówce uruchomiła dodatkowe numery telefonów 531 176 568 oraz 530 794 522, pod którymi codziennie (8.00 – 16.00) dyżurują pracownicy pedagogiczni Poradni.

Pod przywołanymi numerami można uzyskać porady w sprawach wychowawczych, edukacyjnych oraz kryzysowych.

UWAGA! Nie będzie możliwości umówienia terminów wizyt w Poradni oraz innych spraw organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Info

ADRES

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy

34-370 Rajcza, ul. Rynek 2.

KONTAKT