Jest nam niezmiernie miło zakomunikować, że w środę 19 maja 2021 o godzinie 10:00 w naszej szkole odbyło się podpisanie listu intencyjnego ws. tworzenia klas patronackich o profilu sportowym w kierunku rozwijania boksu.

Dzięki wspólnej inicjatywie Śląskiego Związku Bokserskiego w Katowicach, Szkoły Podstawowej w Rajczy, Gminy Rajcza i Powiatu Żywieckiego oraz we współpracy z KS „Żylica” Łodygowice uczniowie Gminy Rajcza w nowym roku szkolnym 2021/2022 będą mogli brać udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach w ramach rozwijania wszechstronnej sprawności i tężyzny fizycznej w tym umiejętności bokserskich. W tym celu do realizacji zajęć ŚZB udostępni szkole pełnowymiarowy ring bokserski o wartości 25 tys zł.

Przed uczniami SP1 w Rajczy oraz innych uczniów szkół gminy pojawią się nowe możliwości rozwoju ścieżki kariery zawodowej w kontynuacji zajęć bokserskich w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy, a dalej – AWF w Katowicach lub służbach mundurowych m.in. Wojsku Polskim oraz Policji. Etap przygotowania skonkretyzowanej wizji kariery absolwenta w/w zajęć jest w trakcie ustaleń i będzie podlegać dalszym konsultacjom z odpowiednimi instytucjami.

Plan rozwijania klas patronackich w Szkole Podstawowej w Rajczy będzie dotyczyć również piłki nożnej, narciarstwa, pływania oraz e-sport w ramach m.in. możliwości finansowania poprzez programy edukacyjne wspierania sportu i inne granty edukacyjne. O możliwości i czasie uruchomienia poszczególnych planowanych zajęć będziemy informować na bieżąco.

Skip to content