Plan działań:

UWAGA – informacje w bieżącym uzupełnianiu. Stan na dzień: 2021-08-23.


Sierpień 2021

 • 25 sierpnia 2021 r – godz. 10:00 – posiedzenie Rady Pedagogicznej, budynek szkoły.
 • 25 sierpnia – godz. 11:00 – zebranie wychowawców klas.
 • od 23 sierpnia
  • przygotowanie sal lekcyjnych – wychowawcy klas
  • przygotowanie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 – nauczyciele poloniści
  • przygotowanie dekoracji – nauczyciele klas 1-3 + zespół plastyczny
  • inne działania w celu przygotowania szkoły – pozostali pracownicy wg przydziału obowiązków bieżących.

Wrzesień 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego:

 • 8:00 – Msza św. w kościele parafialnym.
 • 9:00 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 na dziedzińcu szkoły.
 • 9:30 – Przejście uczniów z wychowawcami do klas.
 • 9:30 – Zebranie na sali gimnastycznej dla rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami i dyrekcją szkoły. Dokumentacja szkolna.

 

Informacje dodatkowe:

Dowóz/Odwóz

Harmonogram zostanie podany 30 sierpnia (poniedziałek) po ustaleniu z organem prowadzącym (Gminą Rajcza).

Powierzenie sprawowania funkcji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2021/2022.

1. 1A – mgr Zofia Ciurla
2. 1B – mgr Katarzyna Grygny
3. 2A – mgr Henryka Borowiec
4. 3A – mgr Urszula Kopeć
5. 3B – mgr Lucyna Wiercigroch
6. 4A – mgr Joanna Zięba
7. 4B – mgr Edyta Lach
8. 5A – mgr Małgorzata Grygny
9. 5B – mgr Genowefa Dobras
10. 6A – mgr Marian Jeleśniański
11. 7A – mgr Dorota Kubiak
12. 7B – mgr Ewa Węglarz
13. 7C – mgr Magdalena Omyła
14. 8A – mgr Karolina Gawron
15. 8B – mgr Czesław Legierski
16. 8C – mgr Monika Karczewska

Wyprawka dla klas 1-3

 • Link >>>

Dziennik elektroniczny

Informacje można odczytać po zalogowaniu się na konto https://portal.librus.pl/rodzina

 • Uczniowie – Plan lekcji, zastępstwa, inne
 • Rodzice – j.w. + informacje od wychowawców, dyrekcji szkoły, komunikaty i inne.

UWAGA! Informacje od wychowawców dla rodziców są przesyłane na konta Rodziców (nie uczniów) – prosimy sprawdzić poprawność logowania!

Kalendarium roku szkolnego – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • Informacje zostaną podane wkrótce.

Przydział sal lekcyjnych do klas

 • Informacje zostaną podane do 27 sierpnia 2021.

Świetlica

 • Regulamin 2021/2022 – link wkrótce
 • Formularz zapisu 2021/2022 – link wkrótce

Stołówka

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW OD 1 WRZEŚNIA 2021

 1. Do korzystania z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i nauczyciele SP1 w Rajczy.
 2. Zgłoszenia na obiady należy dokonać wypełniając deklarację korzystania ze stołówki szkolnej, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły lub odebrać w sekretariacie i wypełnioną złożyć u intendenta.
 3. Opłaty za posiłki należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na konto indywidualne ucznia/ nauczyciela. Od wpłat po terminie będą naliczane odsetki.
 4. Każda nieobecność dziecka na obiedzie musi być zgłoszona do godziny 7.00 , inaczej obiad nie będzie odliczony. Odliczenia za obiady będą dokonywane w kolejnym miesiącu.
 5. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie korzystania ze stołówki szkolnej z którymi należy się zapoznać przy wypełnianiu deklaracji.
 6. Wydawanie obiadów rozpocznie się 6 września 2021r.

Więcej informacji – link

Dowóz/Odwóz uczniów

 • Regulamin 2021/2022 – link wkrótce
 • Harmonogram 2021/2022 – link wkrótce

Dzień Otwarty Szkoły – Zebranie z wychowawców z rodzicami

PLAN spotkań

Termin: 8 września, godz. 17:00

 • Zebranie rodziców z wychowawcami w klasach
  • UWAGA! W związku z ograniczeniami Covid19 – w zebraniu uczestniczyć może jeden rodzic – w przypadku rodzeństwa prosimy o przybycie na zebranie do najmłodszego rocznikowo dziecka. Pozostałe informacje dotyczące starszych dzieci zostaną przekazane przez wychowawcę lub sekretariat szkoły.
 • Dokumentacja klasowa / wychowawcza / zgody / inne organizacyjne.
 • Zbiórka deklaracji od rodziców – świetlica, stołówka, dowóz/odwóz, inne.
 • Wybór trójek klasowych.
 • 18:00 – Zebranie trójek klasowych i wybór Rady Rodziców – sala gimnastyczna.
 • 18:50 – Zebranie trójek klasowych, Rady Rodziców z Dyrektorem szkoły – sala gimnastyczna.

Pozostałe informacje wkrótce.

 

 

Skip to content