Zadania zrealizowane:

 • Ścianka wspinaczkowa – odbiór techniczny wykonany.
 • Organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej – utworzenie zespołu w szkole – pomoc dla uczniów, rodziców i nauczycieli – zadanie realizowane na bieżąco.
 • Bezpieczeństwo dzieci – prace konserwacyjne budynku – wymiana uszkodzonych rynien, przebudowa daszku nad głównym wejściem, instalacja odgromowa, uszczelnienie okien dachowych – prace zakończone – wrzesień 2019.
 • Wymiana barierek bezpieczeństwa przed wejściem do szkoły – zadanie zrealizowane – listopad 2011.
 • STOP SMOG – nie truj dzieci, nie pal śmieci – działania proekologiczne we współpracy z PSP w Żywcu + bezpieczeństwo i zagrożenia CO – zadanie w trakcie realizacji – termin wydarzenia – 13 listopada 2019.
 • mLegitymacja szkolna – możliwość uzyskania zrealizowana! 

Zadania realizowane w trakcie realizacji:

 • Zajęcia na pływalni w Żywcu – zadanie realizowane na bieżąco do końca roku szkolnego 2019/2020.
 • Rewitalizacja korytarza na parterze szkoły – w trakcie realizacji.
 • mLegitymacja szkolna – Procedura uzyskania mLegitymacji w trakcie opracowania.
 • Ścianka wspinaczkowa – plan zajęć dla szkół gminy Rajcza w opracowaniu. Zajęcia od listopada 2019.
 • Esport w Jedynce – utworzenie szkolnej ligi FIFA oraz zajęć tanecznych (JustDance) – zadanie w realizacji dzięki wsparciu gminy Rajcza w zakupie środków dydaktycznych.
 • I Esportowy Turniej FIFA Szkół gminy Rajcza – Turniej Mikołajkowy w trakcie realizacji (Mistrzostwa w grudniu 2019).
 • Szkolna Izba Regionalna – pomieszczenie przygotowane do podjęcia działań. Można przekazywać eksponaty z opisem do wykorzystania. Planowany termin realizacji – Etap I – grudzień 2019, Etap II grudzień 2020.

Zadania zaplanowane:

 • Rajd Chłopski 2020 – organizacja noclegów dla uczestników rajdu – luty 2020
 • Rewitalizacja łazienek szkolnych – plan realizacji 2020.
 • Ferie na nartach – plan zajęć dla dzieci i młodzieży w opracowaniu – termin realizacji 2020.
 • Sekcja bokserska – zajęcia dla uczniów i rodziców – zadanie do zrealizowania w 2020-2021.
 • Zajęcia z Robotyki – zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dzięki gminie Rajcza/pomocy darczyńców – program zajęć opracowany, do realizacji w najbliższym czasie
 • Szkolny Ogródek Dydaktyczny – zakup szklarni i organizacja zewnętrznego ogródka edukacyjnego – plan na rok 2020.
 • Miasteczko Ruchu Drogowego – plan do zrealizowania po pozyskaniu środków z instytucji rządowych (2020-2024).
 • UKS – Uczniowski Klub Sportowy – działanie w trakcie – plan realizacji 2020-2021.
 • Konkurs „Zielona Pracowania” – planujemy pozyskanie środków na zorganizowanie doskonałej pracowni do prowadzenia zajęć dydaktycznych
  https://www.wfosigw.katowice.pl/zielona-pracownia.html
 • Plac zabaw – decyzja o rewitalizacji lub innych czynnościach w dopuszczeniu do użytkowania – 2020.
 • Wyjazd na skoki narciarskie – planowana wycieczka dla uczniów szkoły do Szczyrku.
 • Fotowoltaika – montaż paneli na dachu szkoły – projekt gminny w przygotowaniu.
 • Udział w projekcie 

 

Dziękujemy za wszelkie wsparcie naszych działań i będziemy wdzięczni za pomoc w realizacji zamierzeń i planów w wykonaniu deklarowanych zadań powyżej.
#DziałaMY! dla dzieci i społeczności Rajczy.