Pytania i Odpowiedzi dla Rodziców

Pytanie: Czy dziecko 9-letnie może odebrać siostrę 7-letnią ze świetlicy, jeśli rodzic wyraził taką wolę na piśmie?
Odpowiedź: Tak, za zgodą rodziców odbieranego dziecka.
Rodzice mają prawo zdecydować o tym, kogo upoważnić do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej i komu powierzyć nad nim pieczę. Jeśli chcą, by dziecko wracało do domu po zajęciach pod opieką starszej, 9-letniej siostry, składają pisemne oświadczenie, że wyrażają na to zgodę i ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Reasumując, dziecko 9-letnie może odebrać 7-letnie rodzeństwo ze świetlicy, jeśli rodzic wyraził taką wolę na piśmie.