Pytania i Odpowiedzi dla Nauczycieli

Pytanie: Czy kartkówki, sprawdziany i prace klasowe uczniów podlegają „kwarantannie”?
Odpowiedź: Nie. Taki wymóg nie wynika z wytycznych GIS, MZ i MEN.