Nasz szkoła bierze udział w programie ESA- w programie informacyjnym na rzecz czystego powietrza realizowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK. Celem tego programu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia człowieka i jego wpływu codziennych działań na jego jakość. 

W ramach programu uczniowie naszej szkoły brali udział w I etapie  Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej. Byli to : Paulina Skorupa kl. 7b, Amelia Iwanek kl.8b, Amelia Przybyszewska 8b, Natalia Remiorz kl.8b, Emilia Suchońska kl.8c, Oliwia Parafińska kl.8c, Radosław Wolny kl.8c .

Uczniowie: Oliwia Parafińska i Radosław Wolny zakwalifikowali się do II etapu konkursu, który odbędzie się 7.04.2022r.

Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym w konkursie, a Oliwii i Radkowi dalszych sukcesów i awansu do kolejnego etapu konkursu.

Jesteśmy z Was dumni☺

Organizatorzy 

Sylwia Brączek Janica 

Genowefa Dobras

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) zwiększa zasięg działania. Z oferty edukacyjnej projektu mogą korzystać wszystkie szkoły należące do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Dzięki temu młodzi nauczą się działać na rzecz ochrony czystego powietrza, kształtując zarazem swoje kompetencje cyfrowe.

SP1 w Rajczy przystąpiła do projektu. Nasi uczniowie brali udział w olimpiadzie ESA.

Olimpiada ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa zaprosiła wszystkich uczniów klas 7–8 szkół podstawowych zainteresowanych tematyką ekologiczną do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Antysmogowej!

Zadaniem uczestników w każdym z trzech etapów konkursu będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy o powietrzu i zmianach klimatu.

Rejestracja i konkurs odbędą się online na platformie konkursowej olimpiadaesa.nask.pl!

Terminy

Rejestracja uczestników: 28 lutego – 21 marca

I etap: 24 marca, godz. 10

II etap: 7 kwietnia, godz. 10

Finał: 21 kwietnia, godz. 10

Ogłoszenie wyników: do 9 maja

Nagrody i punkty do rekrutacji

Olimpiada ESA znalazła się w wykazie konkursów kuratoryjnych i uczniowie, którzy zajmą miejsca 1–3, otrzymają trzy punkty na świadectwie uwzględniane przy rekrutacji do liceów!

Na wszystkich laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Antysmogowej czekają atrakcyjne nagrody. Dodatkowo 10 uczestników z najlepszymi wynikami otrzyma nagrody specjalne!

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnika olimpiady.

#ESA #ekologia #SP1Rajcza #czytstepowietrze

OLIMPIADA ESA

Skip to content