Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków na organizację zajęć pozaszkolnych z wykorzystaniem ścianki wspinaczkowej w hali sportowej w Rajczy.

Miejsce składania ofert – Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rajczy. Termin do dnia: 30/11/2019.